Privacybeleid

Van Doormalen Retail Groep B.V., gevestigd aan Michiel de Ruyterstraat 71a – 5582JL – Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://doormalen.nl/  
Michiel de Ruyterstraat 71a – 5582JL – Waalre 
040-2213107 

Persoonsgegevens die wij via deze website verwerken 

Van Doormalen Retail Groep B.V. verwerkt je persoonsgegevens zodra je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor een vraag via het contactformulier of een sollicitatie. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een sollicitatie te doen of een bericht te sturen via deze website. 
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
– Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service_kantoor@doormalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Van Doormalen Retail Groep B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Van Doormalen Retail Groep B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod vacatures af te stemmen op jouw voorkeuren.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Van Doormalen Retail Groep B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Van Doormalen Retail Groep B.V. gebruikt functionele en analytische cookiesWat voor cookies? FK. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Van Doormalen Retail Groep B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en vacatures kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Doormalen Retail Groep B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service_kantoor@doormalen.nl. 

Van Doormalen Retail Groep B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Van Doormalen Retail Groep B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via service_kantoor@doormalen.nl.  

Externe links 

Van Doormalen Retail Groep B.V. kan alleen verantwoording dragen voor aan haar gelieerde websites. Op https://doormalen.nl/ zijn naast interne- ook externe internetlinks te vinden naar websites van andere organisaties. Vanaf het moment dat je deze links opent is deze privacy- en cookieverklaring van https://doormalen.nl/ niet meer geldig en geldt het privacy- en cookiebeleid van de geopende website. Van Doormalen Retail Groep B.V. heeft geen invloed op de persoonsgegevensverwerking van deze organisaties. Lees daarom ook daar de privacy- en/of cookieverklaring goed door voor akkoord gaan.